På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ny aftale landet: Politisk opgør med offentlig konkurrenceforvridning

Vi kan i dag glæde os over, at et bredt flertal i Folketinget netop har indgået en aftale, der skal sikre fair konkurrence mellem det offentlige og private virksomheder.

DI Rådgiverne har længe efterlyst klare grænser for, hvilke opgaver det offentlige må udføre, således at de ikke går uden for deres kerneopgaver og træder ind på private markeder. Der bliver nu nedsat en arbejdsgruppe med blandt andre DI, der skal se på grænserne for den offentlige sektor.

Politikerne er også enige om, at prissætningen på de områder, hvor private og offentlige virksomheder begge er til stede, skal ske på baggrund af de internationalt anerkendte principper for konkurrenceneutralitet fra OECD.

Det betyder, at de offentlige virksomheder skal blandt andet korrigere for eventuelle offentlige skattefordele, bedre lånemuligheder, fordele som følger af mindre restriktiv regulering eller manglende offentlige incitamenter til at opnå en fortjeneste m.v. Det giver klare og gennemskuelige regler og fair priser. Desuden oprettes en klagemyndighed for offentlig konkurrenceforvridning, der skal sikre, at reglerne overholdes.

Kort fortalt flugter udspillet fuldt ud med vores forslag til at få gjort noget ved problemet. Vi har kæmpet for ændringer på lige præcis de centrale områder for at mindske offentlig konkurrenceforvridning gennem de seneste 4-5 år - med hjælp fra jer!

Vi vil i det kommende stykke tid fastholde presset i arbejdsgruppen for at få sat klare grænser op for det offentliges aktiviteter på private markeder. Og ligeledes vil vi følge arbejdet med at få indarbejdet OECD’s regler for prissætning i de danske regler tæt.

Læs pressemeddelelsen fra Finansministeriet her

Fakta: Aftale om fair og lige konkurrence

- Prissætning: De gældende regler for prissætning ændres, så offentlig prissætning sker på fair konkurrencevilkår og i overensstemmelse med OECD’s anbefalinger.

- Arbejdsgruppen: Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af KL, Danske Regioner, Dansk Industri og Dansk Erhverv, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet (formand). Den kan se på, hvilke erhvervsaktiviteter offentlige myndigheder skal kunne eller ikke skal kunne udføre.

- Kontrolbud: Der skal gælde strammere regler, når for eksempel en kommune vælger selv at løse en opgave efter et udbud.

- Bedre klageadgang: Der oprettes efterfølgende en ny uafhængig klagemyndighed, som skal give virksomheder én klageindgang, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige. Myndigheden placeres i Nævnenes Hus i Viborg og styrkes med henblik på bl.a. at sikre en effektiv sagsbehandling. Planen er, at dens konkrete kompetencer fastlægges i efteråret 2018.

Kontakt:
Kontakt image
Branchedirektør
Tlf: +45 3377 3654
Mobil: +45 2088 3919
E-mail: hesdi.dk
PUBLICERET: 06-04-2018 OPDATERET: 06-04-2018