På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Kampagne: "UdbudsTjek"

Udbudsloven er vedtaget. Det er en enestående mulighed for én gang for alle at få gjort op med de høje transaktionsomkostninger.

Derfor har DI Rådgiverne, DANSKE ARK, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Managementrådgiverne igangsat kampagnen ”UdbudsTjek”.

Vores mål er:

  • Proportionalitet i indkøbene på rådgiverområdet. De samlede transaktionsomkostninger i forbindelse med de enkelte indkøb – for både ansøgere/tilbudsgivere samt ordregiver – bør maksimalt udgøre 10 pct. af kontraktsummen.
  • De nye muligheder i Udbudsloven skal bruges, herunder ikke mindst muligheder for markedsafdækning for små indkøb
  • Indkøb under EU’s tærskelværdier skal som udgangspunkt ikke annonceres, med mindre der er god grund hertil.
  • At der, for så vidt angår opgaver over tærskelværdierne, benyttes begrænset udbud.

Med kampagnen vil vi overvåge offentlige kunders køb af rådgiverydelser for at sikre os, at de følger de nye muligheder i udbudsloven.  De omkostninger, der er forbundet med indkøbsprocessen – transaktionsomkostningerne – skal ganske enkelt reduceres. Vi vil tage direkte kontakt indkøberne, hvis der bliver stillet urimelige og uproportionalt høje krav til leverandørerne, og vi vil skabe ekstern opmærksomhed, hvis der ikke sker ændringer. Vi vil også selv aktivt forsøge at optimere indkøbsprocesserne ved eksempelvis at bidrage med vejledninger og best practice-eksempler til indkøberne. Enklere indkøbsprocesser og mindre bureaukrati vil i vores optik resultere i færre klagesager, hvilket er i alle parters interesse.

Send os jeres eksempler
Vi holder selv øje, men vi har i høj grad også brug for jeres eksempler. Når I støder på udbud med urimeligt høje transaktionsomkostninger, eller på udbud under tærskelværdierne - så send dem til os. Med gode eksempler i hånden kan vi skabe resultater. Kontakt os derfor og send et link til det pågældende udbudsmateriale (knadi.dk, clwldi.dk).

Virksomheder der rådgiver om udbud
Hvis transaktionsomkostningerne skal ned, er det nødvendigt, at indsatsen gælder alle led i fødekæden. Vi opfordrer derfor til, at alle medlemmer, der rådgiver om udbud, tager udgangspunkt i målsætningerne for ”UdbudsTjek”.

Vi håber, at I vil tage vel imod kampagnen og også gøre jeres del til, at udbudsloven kommer til at virke efter hensigten og blive en succes.


Skriv kommentar 

Kontakt
Kontakt image
Fagleder
Tlf: +45 3377 3569
Mobil: +45 2465 8422
E-mail: knadi.dk
Læs vores analyse af rådgivernes oplevelser med offentlige udbud.

Vi har interviewet direktøren for Bygningsstyrelsen, Gyrithe Saltorp. 

Brug Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye hjemmeside.

PUBLICERET: 04-02-2016 OPDATERET: 31-05-2017