På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

OPS Panelet

DI Rådgivernes OPS Panel er et rådgivende panel, der bidrager til at omsætte bestyrelsens opstillede mål på OPS-området i praksis.

På nuværende tidspunkt er panelets hovedanliggende at undersøge, hvordan man kan nedbringe transaktionsomkostninger og skabe større fokus på kvalitet som tildelingskriterie i forbindelse med offentlige udbud af rådgiveropgaver.

OPS panelet skal på branchefællesskabets vegne forholde sig til konkrete forhold vedrørende offentlig-privat samarbejde, herunder forskellige samarbejdsformer og beslægtede emner såsom OPP, SKI, rammeaftaler, udbudspolitik, potentialer for øget OPS m.v.

Panelet fungerer som rådgivende ekspertpanel og inspirator i forhold til:

  • at komme med konkrete løsningsforslag og indspil til aktuelle problemstillinger
  • høringer af nye lovforslag og andre politiske initiativer vedrørende OPS
  • DI Rådgivernes dialog og samspil med interessenter på OPS-området
  • at deltage som ad-hoc meningstilkendegiver

Panelet har mulighed for løbende at nedsætte task-forces bestående af færre medlemmer med fokus på udvalgte emner.

Kontakt
Kontakt image
Fagleder
Tlf: +45 3377 3569
Mobil: +45 2465 8422
E-mail: knadi.dk
PUBLISHED: 25-03-2011 LAST MODIFIED: 16-02-2018